ต้องการสินค้าราคาพิเศษ (ราคาส่ง) กรุณาติดต่อ 086-3175363                                                                                                                                                                                                                                         

   

 ศุนย์จำหน่าย  โปรแกรมเงินเดือน  ( payroll system ) โปรแกรมบริหารงานบุคคล ( personnel system ) ระบบฝึกอบรม ( training system ) โปรแกรมบัญชี ( Account & ERP) โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมขายน้าร้าน POS โปรแกรมร้านอาหาร เครื่องบันทึกเวลา เครื่องรูดบัตร เครื่องทาบบัตร ( time card ) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerprint ) ระบบควบคุมปิด-เปิดประตู สัญญานกันขโมย กล้องวงจรปิด CCTV โดยให้บริการในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ประจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ทั้งในราคาปลีกและส่ง และให้คำปรึกษาในการจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการวางระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อก้าวทันกับระบบ EHR

 

สุดยอดโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ERP/โปรแกรมบริหารค้าปลีก POS

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป (Account & ERP) Business Plus Account & ERP : โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ, จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป พร้อมด้วย ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

โครงสร้างโปรแกรม บัญชี/POS ประกอบด้วย
    DF : Document Flow
       
ระบบควบคุมเอกสาร : ระบบ Document Flow ของเอกสาร คือ สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ ,สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ, สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ, สิทธิการแก้ไขหลังการพิมพ์, สิทธิการพิมพ์บิลซ้ำ, สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิดบัญชี สามารถแสดงและควบคุมสถานะบิลได้
  
  IC : สินค้าคงคลัง
         
ระบบสินค้าคงคลัง : สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูล สินค้าได้ตามประเภท พร้อมรองรับการปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

  PO : จัดซื้อสินค้า
       จัดซื้อสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร พร้อมแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ พร้อมเก็บรายละเอียด การเสนอราคาของผู้จำหน่าย และสามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการรับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

 OE : จำหน่ายและจองสินค้า
      
ระบจำหน่ายและจองสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา ,ใบจองและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร ,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับคืน และ ใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน1ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คน

 AR-AP : ลูกหนี้-เจ้าหนี้
      
ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ : แยกประเภทหรือกลุ่มและรายละเอียดได้ไม่จำกัด ,แต่ละรายเก็บรายละเอียดที่อยู่ได้ไม่จำกัด ,เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายได้ไม่จำกัด เช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง , เงื่อนไขการขำระเงิน ,สกุลเงินที่ใช้ชำระ , ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม , ส่วนลดรวม , ส่วนลดเงินสด

CQ : เช็คและเงินฝากธนาคาร
     
แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย รับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคาร

EP : รายได้-ค่าใช้จ่าย
    
สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า, บัตรเครดิต และอื่น ๆ แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี ,วันที่ใบกำกับ , จำนวนเงิน , ภาษีขาย-ซื้อ , ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย

GL : บัญชี
    
รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบ

SL : พนักงานขาย
    
รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้า

FA : ทรัพย์สินถาวร
    
เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพสิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป (PAYROLL)

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ระเงินเดือนและเวลาทำงาน Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance
                                                    

             Business Plus PAYROLL เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยชุดทำงาน 6 ระบบ
   PR : Payroll/ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน
         ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
: สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้ งานได้ทุกประเภทกิจการ

  PS : Personnel System /ระบบริหารงานบุคคล
         ระบบบริหารงานบุคคล
: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ เป็นต้น

  RT : Advanced Rights /ระบบสิทธการลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
        ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
: เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดค่าเบี้ยขยัน โดยคิดเงินหัก เมื่อลาเกินสิทธิหรือเงินเพิ่มเบี้ยขยัน เมื่อทำงานไม่ขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ

 TM :Time Attendance / ระบบประมวลผลเวลาทำงาน
       ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออก พนักงานอย่างอัตโนมัติทุก เงื่อนไข สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, คำนวณและโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล
 
 AS : Advanced Security Control/ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
       ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
: เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องการจำกัด สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยกำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป

  DK : Disk Transfer

      ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ : เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตีรยมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของ ดินก์เก็ตหรือสือให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องกจำกัด สิทธิการเอมูลของผู้ใช้งาน โดยกำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่

ต้องการโปรแกรมทดลองใช้หรือใบเสนอราคา
กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด 

 

 

เครื่องบันทึกเวลาทำงาน

CMI-800            CMI-820ee text         โปรแกรมเงินเดือน              

 

 

Name : เครื่องบันทึกเวลาด้วยนิ้ว [C806]
Details : เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบลายนิ้วมือ
หัวอ่านเป็นกระจก

Normal price : 16,500.00
Special price : 13,500.00

Name : เครื่องบันทึกเวลา [CMI-812]
Details : เครื่องบันทึกเวลาระบบลายนิ้วมือ
  - หน้าจอ 2.8 inch TFT (320*240)
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB
Normal price : 15,000.00
Special price : 12,500.00

Name : เครื่องบันทึกเวลา [CMI-800]
Details : เครื่งบันทึดเวลาระบบ ลายนิ้วมือ และทาบบัตร


Normal price : 16,500.00
Special price : 13,500.00

Name : Face Scan [CMIข-F20]
Details : Face Scan

- Processor : TI DM CPU 600MHz
- User Capacity : 1,400 Users
- Sensor : Specialized double sensor
- Keyboard : 4*4 Touch
Normal price : 23,500.00
Special price : 18,500.00

Name : สลิปเงินเดือน [SL-01]
Details : สลิปเงินเดือน แบบกระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ขนาด 14*23 CM./(9*5.5")
(ขนาด 1,000 ชุดต่อกล่อง)  


Normal price : 1,750.00
Special price : 1,500.00

Name : ระบบทาบบัตร/Card System [CM-300]
Details : - เครื่องบันทึกเวลาระบบทาบบัตร
- รองรับการ์ด 50,000 ใบ
- รูปแบบ Standalone ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
Normal price : 9,500.00
Special price : 9,000.00

โปรแกรมสำเร็จรูป

 

 


เครื่องบันทึกเวลาทำงาน


กล้องวงจรปิด / สินค้าอื่นๆ


เช็คราคา/ใบเสนอราคา        

 

 

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 23 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
488 คน
5054 คน
53442 คน
เริ่มเมื่อ 2010-06-02

 


VDO ตัวอย่างโปรแกรมเงินเดือน

ตัวอย่าง :  สลิปเงินเดือน

 

สำนักงานเลขที่  55/20 หมู่4 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-794645,038-288893,038-288872,086-3175363